Welkom

 

Het Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) is een initiatief van een aantal vooraanstaande componisten en van organisatoren uit de culturele sector. Dit initiatief is er op gericht om multimediale muziek de haar toekomende plaats te verschaffen in het bewustzijn van professionals èn algemeen publiek. Onder multimediale muziek wordt muziek o.a. voor film, video, televisie, reclame, (muziek-)theater, dans en installaties verstaan.

Het belang en de alomtegenwoordigheid van dit muziekgenre strookt niet met de stilte rondom de positie en zichtbaarheid van de multimediale componist. Het MiMM ziet het daarom als haar taak om de maatschappelijke en culturele betekenis van componisten en hun multimediaal werk zichtbaar te maken en een informatiestroom daarover op gang te brengen.

Het Muziekinstituut wil een kenniscentrum zijn en tevens als initiator optreden van projecten die aandacht genereren voor muziek en componist op dit terrein. Ook wil het een platform zijn voor multimediale muziek en componist.

Op deze website kunt u meer lezen over de plannen en activiteiten van het MiMM.