Persbericht BCMM

Persbericht - 25-03-‘09

POSITIE MULTIMEDIA-COMPONISTEN ONDER DRUK

Op 13 maart 2009 is de Beroepsvereniging Componisten MultiMedia (BCMM) opgericht om de belangen te behartigen van componisten voor film, tv, reclame, theater en games. De multimediacomponisten verenigen zich om hun positie te versterken te midden van opdrachtgevers, producenten, omroepen, uitgevers, Buma Stemra en andere partijen.
 

Oprichting MiMM

2006

Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) opgericht 

Nieuw instituut brengt razendsnelle ontwikkeling multimediale muziek onder de aandacht

Muziek voor video, film, muziektheater, toneel en dans, ook wel ‘multimediale’ muziek genoemd, moet als nieuw muzikaal genre de volwaardige plaats krijgen in het Nederlandse muziekleven die het verdient. Met dit doel voor ogen is onlangs de stichting Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) in het leven geroepen. Dit instituut moet zowel het componeren als het uitvoeren van muziek voor multimediale projecten bevorderen.
 

Welkom

 

Het Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) is een initiatief van een aantal vooraanstaande componisten en van organisatoren uit de culturele sector. Dit initiatief is er op gericht om multimediale muziek de haar toekomende plaats te verschaffen in het bewustzijn van professionals èn algemeen publiek. Onder multimediale muziek wordt muziek o.a. voor film, video, televisie, reclame, (muziek-)theater, dans en installaties verstaan.

Het belang en de alomtegenwoordigheid van dit muziekgenre strookt niet met de stilte rondom de positie en zichtbaarheid van de multimediale componist. Het MiMM ziet het daarom als haar taak om de maatschappelijke en culturele betekenis van componisten en hun multimediaal werk zichtbaar te maken en een informatiestroom daarover op gang te brengen.

Het Muziekinstituut wil een kenniscentrum zijn en tevens als initiator optreden van projecten die aandacht genereren voor muziek en componist op dit terrein. Ook wil het een platform zijn voor multimediale muziek en componist.

Op deze website kunt u meer lezen over de plannen en activiteiten van het MiMM. 

 

Inhoud syndiceren