Oprichting MiMM

2006

Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) opgericht 

Nieuw instituut brengt razendsnelle ontwikkeling multimediale muziek onder de aandacht

Muziek voor video, film, muziektheater, toneel en dans, ook wel ‘multimediale’ muziek genoemd, moet als nieuw muzikaal genre de volwaardige plaats krijgen in het Nederlandse muziekleven die het verdient. Met dit doel voor ogen is onlangs de stichting Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) in het leven geroepen. Dit instituut moet zowel het componeren als het uitvoeren van muziek voor multimediale projecten bevorderen.
 

Wat wil het MiMM? 
Het instituut wil een kenniscentrum en een platform zijn voor multimediale muziek en makers daarvan. MiMM initiëert projecten die aandacht genereren voor muziek en componisten in dit genre. Het MiMM wil een serie activiteiten genereren die de aandacht voor Nederlandse multimediale muziek onder (potentiële) gebruikers, opdrachtgevers en het publiek vergroot. 

Naast de bevordering van het opdrachtgeverschap en de stimulering van de publieke aandacht voor multimediale muziek en makers, wil het MiMM de deskundigheid van componisten op het gebied van de multimediale muziek versterken, onder meer door het organiseren van symposia. 

Er heeft zich de laatste jaren razendsnel een muziekcultuur ontwikkeld, waarin niet alleen het beeld de muziek gebruikt, maar waarin de muziek op haar beurt van het beeld gebruik maakt voor haar eigen artistieke doeleinden. Stravinsky’s vele composities voor dans zijn een vroeg voorbeeld van deze ontwikkeling.
Daarbij nemen de praktische en technische mogelijkheden om multimediale muziek toe te passen nemen enorm toe. De kunstwereld weet niet altijd de juiste maker op het juiste moment te vinden, dat geldt ook andersom. Het MiMM wil hier het nodige aan doen, alleen al omdat de groep vakbekwame multimediale componisten gestaag groeit.

Verder wil het instituut jaarlijks een ‘Nacht van de Multimedia’ organiseren, waarop tevens de prijs voor de beste multimediale compositie wordt uitgereikt. Voorts stelt het MiMM zich als taak het bevorderen van het vastleggen en verspreiden van Nederlandse film- en video-, dans- en theatermuziek. 

Initiatiefnemers 
De oprichting van het Muziekinstituut MultiMedia is een initiatief van de componisten Loek Dikker, Bob Zimmerman en Rens Machielse. Inmiddels heeft zich een honderdtal componisten bij hen gevoegd.

De initiatiefnemers verwachten dat de door het MiMM in gang gezette activiteiten het gehele Nederlandse muziekleven ten goede zullen komen. 

Platform van aangeslotenen 
Voor het interactieve platform hebben zich reeds componisten aangemeld als Dick Bakker, Daniel Hamburger, Tonny Eijk, Jurre Haanstra, Fons Merkies en Henny Vrienten.