Filmcomponisten aan het werk voor Symphony Orkesten

Goed Nieuws uit Amerika!
Volgens een spraakmakend artikel in Variety verstrekt het Dallas Symphony Orchestra op grote schaal opdrachten aan filmcomponisten.
(zie origineel- en vertaling)

Het is een bekend feit dat de officiële wereld van de kunsten worstelt met de omvangrijke culturele bijdragen die de hedendaagse multimediale componisten leveren.
Ons eigen componisten en Muziekinstituut MultiMedia worden daarmee uiteraard ook geconfronteerd.

De onderhandelingen die wij als Muziekinstituut MultiMedia voeren met orkestdirecties, festivals en daarnaast met diverse fondsen, worden veelal gekenmerkt door een taaiheid die samenhangt met huiverigheid voor het nieuwe en onbekende bij onze gesprekspartners.
De multimediacomponist is een alom gehoord, maar daarmee nog niet geaccepteerd cultureel verschijnsel.

Daarom is het des te meer verheugend dat er -te beginnen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan- ontwikkelingen gaande zijn, die het taboe doorbreken van het geloof dat filmcomponisten geen concertmuziek kunnen schrijven.
Dit taboe wordt ook in Nederland gekoesterd door de academische muziekwereld, wellicht uit vrees voor de slagvaardigheid, inventiviteit en ambachtelijke capaciteiten die de multimediacomponist nu eenmaal kenmerken -gewend als hij is om in een vrije concurerende marktsituatie te werken.

Er zijn evenwel altijd mensen die begrijpen dat alleen door regelmatig het avontuur van het nieuwe aan te gaan, de muziek zich kan ontwikkelen en fris en aantrekkelijk blijven voor een publiek.

Wij hopen dat het Amerikaanse initiatief opvolging vindt in Nederland.
Daaraan wordt door het bestuur van ons Muziekinstituut voor- en achter de schermen gewerkt.