Beleid

 

Professionals in het mediacircuit

Programmamakers in de mediawereld kunnen worden geattendeerd op de Nederlandse multimediale muziek. Daarvoor zijn promotionele activiteiten nodig, die uiteindelijk ten doel hebben de multimediale muziek met naam en toenaam onder de aandacht van een groter publiek te brengen. De nieuwe muziek van de multimedia laat zich bijvoorbeeld prima in radiomuziekprogramma’s plaatsen.

Componisten, theatermakers, filmmakers

Het is doelmatig de aandacht van componisten, theatermakers, filmers, choreografen en andere makers te prikkelen voor het medium van multimediale muziek, door middel van symposia en andere communicatieve faciliteiten. Ook zal vakkennis uitgediept kunnen worden via professionele symposia, die mede toegankelijk zullen zijn voor pers en toehoorders. 
Het doel blijft evenwel het geven van een gezicht aan multimediale muziek, het bevorderen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het signaleren en aangeven van nieuwe richtingen in het denken over muziekgebruik in het algemeen en multimediale muziek in het bijzonder. 
Daarnaast wordt een jaarlijkse prijs ingesteld voor de componist van de beste multimediale muziek van het jaar Deze prijs, waaraan een flink geldbedrag is verbonden, daagt componisten uit om kwaliteit na te streven.

Het Nederlandse publiek

Het doel van MiMM is om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van multimediale muziek naar het publiek toe te vergroten. Daartoe kan het publiek direct benaderd worden via het organiseren van een jaarlijkse manifestatie gewijd aan multimediale muziek (“de Nacht van de MultiMedia”). Tevens zal het verstrekken van op het algemeen publiek gerichte gezichtsbepalende informatie en de bevordering van de productie van geluids- en/of beelddragers met waardevolle multimediale muziek een belangrijke rol in promotiebeleid spelen. Tenslotte zal een de openbare uitreiking van de Muziekprijs MultiMedia met haar entourage van ceremonie en diverse programma-onderdelen goede uitstraling hebben naar media en publiek .